מהו האורך הסטנדרטי בין התקרה והמעמד, ומהו המרחק המינימאלי מהרצפה?

האורך הסטנדרטי בין התקרה והמעמד הוא 0.90 ס"מ. המוסד לבטיחות ולגיהות דורש כי מאווררים יותקנו במרחק של לפחות 3 מטרים מהרצפה.

לפרטים נוספים
03-9349099