האם כדאי לשמור את האריזה של המאוורר?

כדאי לשמור את המאוורר למשך חודשיים.
לאחר מכן ניתן לזרוק את האריזה

לפרטים נוספים
03-9349099